Per Reinholtz

Per Reinholtz

Utställningsadress
Konstapelns hus , Drottningsskär , Aspö ( invid Kastellet ) Samma plats som Kerstin Ronnemark

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://per303.wixsite.com/per-reinholtz-art
E-post: per@reinholtz-ronnemark.com
Telefon/mobil 070-54 666 06

 

Per Reinholtz

Konstapelns hus
Drottningsskär
Aspö ( invid Kastellet )
Samma plats som Kerstin Ronnemark