Bli medlem

Förutsättning för medlemskap är att du är yrkesverksam konstnär i Blekinge och medlem i en konstnärsorganisation ex. KRO (Konstnärernas Riksorganisation),

K.H.V.C (Konsthantverkcentrum), Grafiska sällskapet, Svenska Skulptörförbundet eller Svenska Tecknare.

Klicka här för att ladda ner medlemsansökan:
Konstrundan i Blekinge – medlemsansökan 2021

Invalskriterier Konstrundan i Blekinge 2022

Sista ansökningsdatum 15 januari 2022.
Mejla din ansökan till
irenmajlisolsson@gmail.com

För medlemskap i Konstrundan i Blekinge krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån juryns förslag. Det slutgiltiga ställningstagandet görs av Konstrundan i Blekinges styrelse. Svaret kommuniceras till varje sökande under februari 2022.

Du som vill söka medlemskap via juryintagningen ska lämna in 5 arbetsprover (dina arbetsprover kommer att anonymiseras internt innan de når juryn).   

 Ansökningen ska inkludera ett konstnärligt cv. Yrkesverksamheten kan beskrivas i ditt cv utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-4) och omfatta minst fem år.

1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal. Tid och plats anges.

2. Jurybedömd utställning. I jury skall ha medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.

3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommitté skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.

4. Tilldelad offentlig kvalificerade utsmyckningsuppdrag, eller pris i tävlingssammanhang, (tävlingsregler enl.KRO:s rekommendationer). Uppgifterna skall verifieras.

Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde ( exempelvis utländska studier eller annan kvalificerad utbildning, m.m.). Uppgifterna skall verifieras.

Ansökningsavgift

För att invalsjuryn ska behandla dina ansökan skall en ansökningsavgift om 200 kr vara inbetald. Bifoga kvitto. 

Bankgiro: 257-7633

Organisationsnummer: 802493-7362 

Välkommen med din ansökan!