Bli medlem

Förutsättning för medlemskap är att du är yrkesverksam konstnär i Blekinge och medlem i en konstnärsorganisation ex. KRO (Konstnärernas Riksorganisation),

K.H.V.C (Konsthantverkcentrum), Grafiska sällskapet, Svenska Skulptörförbundet eller Svenska Tecknare.

Klicka här för att ladda ner medlemsansökan:
Konstrundan i Blekinge – medlemsansökan 22/23

Invalskriterier Konstrundan i Blekinge 2022

Sista ansökningsdatum 10 december 2022.
(sök i god tid då text och bild till hemsidan också ska vara inskickat 10 december.)

Mejla din ansökan till: irenmajlisolsson@gmail.com

En Jurybedömd antagning kommer att genomföras hösten 2023, inför Konstrundan 2024. Information kommer i god tid innan sista ansökningsdatum.