Bli medlem

Förutsättning för medlemskap är att du är yrkesverksam konstnär i Blekinge och medlem i en konstnärsorganisation ex. KRO (Konstnärernas Riksorganisation),

K.H.V.C (Konsthantverkcentrum), Grafiska sällskapet, Svenska Skulptörförbundet eller Svenska Tecknare.

Klicka här för att ladda ner medlemsansökan:
Konstrundan i Blekinge – medlemsansökan 22/23

Konstrundan i Blekinge öppnar upp till en jurybedömd intagning 2023.

Juryn består av tre utomstående sakkunniga: Konstnär Edwin Böck Kalmar, konstnär Ulrika Persoon Rönnblom Västerbotten, Form & Bildutvecklare Skåne Region Jaana Järretorp. Jurysekreterare är Karin Svensson medlem i Konstrundan.

Invalskriterier för Konstrundan i Blekinge 2023
Sista ansökningsdatum 5 augusti 2023.

Genom din ansökan, godkänner du att vi tillfälligt lagrar dina uppgifter i enighet med rådande lagstiftning (GDPR).

Mejla din ansökan till:
kontakta.karin@gmail.com

För medlemskap i Konstrundan i Blekinge krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån juryns förslag till styrelsen. Det slutgiltiga ställningstagandet görs av Konstrundan i Blekinges styrelse. Svaret kommuniceras till varje sökande under oktober 2023

Digital ansökan:
Du som vill söka medlemskap via juryintagningen ska maila in 5 arbetsprover (dina arbetsprover kommer att anonymiseras internt innan de når juryn). Ansökningen ska inkludera ett konstnärligt cv. Yrkesverksamheten kan beskrivas i ditt cv utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-4) och omfatta minst fem år.

  1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal. Tid och plats anges.
  2. Jurybedömd utställning. I jury skall ha medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.
  3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommitté skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.
  4. Tilldelad offentlig kvalificerade utsmyckningsuppdrag, eller pris i tävlingssammanhang, (tävlingsregler enl.KRO:s rekommendationer). Uppgifterna skall verifieras.

Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde
 ( exempelvis utländska studier eller annan kvalificerad utbildning, m.m.). Uppgifterna skall verifieras.

Ansökningsavgift
För att invalsjuryn ska behandla din ansökan skall en ansökningsavgift om 200 kr vara inbetald. Bifoga kopia på inbetalningen
Bankgiro: 257-7633 
Organisationsnummer: 802493-7362 Välkommen med din ansökan!