Bli medlem

Förutsättning för medlemskap är att du är yrkesverksam konstnär i Blekinge och medlem i en konstnärsorganisation ex. KRO (Konstnärernas Riksorganisation),

K.H.V.C (Konsthantverkcentrum), Grafiska sällskapet, Svenska Skulptörförbundet eller Svenska Tecknare.

Klicka här för att ladda ner medlemsansökan:
Konstrundan i Blekinge – medlemsansökan

Ny jurybedömd antagning 2025.