Bli medlem

För att söka medlemskap i Konstrundan i Blekinge krävs att sökande är medlem av KRO (Konstnärernas Riksorganisation), KIF (Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare) eller KHVC, KC Syd, Svenska Skulptörförbundet, Grafiska Sällskapet eller Svenska Tecknare.

Klicka här för att ladda ner medlemsansökan:
Konstrundan i Blekinge-medlemsansokan 2020