Malin Mena

Malin Mena

Glas skulptur

Utställningsadress
Glastornet Studioglashytta
Ekebacksvägen 10
370 24 nättraby

Öppet 13-16 maj kl 11.00-16.00

Kontaktuppgifter
Telefon: 073-620 08 57
E-post: malin@malinmena.se
Hemsida: www.malinmena.se

Malin Mena

Glastornet Studioglashytta
Ekebacksvägen 10
370 24 nättraby