Maja Hallén

Maja Hallén

Utställningsadress
RAMA (Ingång bredvid Matsmedjan)
Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.rama.se/konst
E-post: maja@rama.se
Telefon: 0733-484242

Maja Hallén

Intagsvägen 3 
371 46 Karlskrona