Iréne Viberg

Iréne Viberg

Utställningsadress
Sommarateljé
Det röda gårdshuset
Storgatan 21 i Kristianopel
370 45 Fågelmara, Sverige

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.svenskakonstnarer.se
E-post: ireneviberg049@gmail.com
Telefon: 076 3096055

Iréne Viberg

Storgatan 21, Kristianopel
370 45 Fågelmara, Sverige