Åke Franzén

Åke Franzén

Utställningsadress
Fortifikationsgatan 5 med  ingång från Båtsmansgränd. Ligger nedanför vårdcentralen i Karlskrona.

Kontaktuppgifter
Tel: 0706-396727
E-post: akezen@yahoo.se
Hemsida: www.akezen.com

Åke Franzén

Fortifikationsgatan 5
371 31 Karlskrona